návštěva z Bolzana


Penzionovaní řemeslníci nejrůznějších profesí si zorganizovali výlet do české metropole a projevili přání navštívit  zajímavé dílny. Protože mezi nimi byli truhláři a řezbáři, navrhli cestovní egentuře Triumph Travel prohlídku houslařské dílny. Jsme rádi, že volba padla právě na atelier STRADIVARI.CZ. Snažili jsme se neudělat tuzemským kolegům ostudu, a tak jsme se na tyrolské fachmany důkladně připravili.

Přichystali jsme pro ně výstavku přibližující postup výroby mistrovských houslí, reprezentativní housle představitelů české houslařské školy a malou přednášku, která připomnělavzájemné historické souvislosti od třicetileté války až po období československé první republiky.

Návštěvníci byli potěšeni faktem, že Tyrolsko bylo nejen místem vyhnanství Karla Havlíčka Borovského, ale důležitým centrem výroby houslí, odkud putovali znamenití houslaři do různých měst Evropy včetně Prahy. Právě v období po třicetileté válce přicházeli z Bavorska a Tyrol do Prahy  loutnaři a houslaři, kteří dali základ tzv. Pražské houslařské škole. Byli to například Andreas Ott, Linhart Pradter, Thomas Edlinger, Johann Ulrich Eberle, Johann Michael Willer a Johann Georg Hellmer. I jejich žáci, kteří se již narodili a pracovali v Praze, pokračovali po více než sto let ve stylu práce fussensko-tyrolské houslařské školy. 

Prohlídku houslařské dílny doplnil náš soused a přítel, umělecký kovář Radovan Špičák, který ve dvoře Biskupském rozpálil výheň a vykoval svou elegancí a pětikilovým kladivem jemný růže květ. Jemu a krásnému počasí musíme poděkovat za součinnost. 

Tedy někdy na oplátku in Bozen!

Grüss Gott,

     Ivan Švýcarský