Setkání houslařů KUH

9. prosince 2015 se v ateliéru Stradivari.cz sešla zkušební komise Kruhu umělců houslařů, která posuzovala práci Václava Pikrta, adepta na členství v KUH. Zkušební komisi tvořili Ivan Švýcarský, Jan Hus Bursík (mistr houslař z Brna) a Jan Richter (mistr houslař z Krupky u Teplic). 

Jako místo vykonání aprobační zkoušky byl vybrán ateliér Ivana Švýcarského, který dal Václavu Pikrtovi za úkol zhotovit nový krk, tzv. anschäft, včetně nového hmatníku a nového horního pražce, na vzácné francouzské housle z konce 18. století. Šlo tedy
o "křest ohněm", protože význam této opravy nesnesl chyb ani zaváhání. Václav Pikrt práci vykonal zcela profesionálně a na špičkové úrovni. 

Zkouška byla doplněna o teoretické znalosti konstrukce houslí a znalectví historických nástrojů. 

Ke zkoušce byli přizváni významní kolegové, mistři houslaři Karel Vávra (předseda KUH), Jan B. Špidlen, Bronislav Bursík, Jan Sokol a Alexandr Švýcarský

--------------------------

Pozn. 

Přijímací řízení do KUH je dvoukolové. V prvním kole žadatel předkládá vlastnoručně zhotovený nástroj, který posoudí výbor KUH. Uzná-li výbor, že má nástroj odpovídající úroveň, následuje aprobační zkouška. Druhé kolo (aprobační zkouška) se koná u některého z členů výboru KUH, který žadateli o členství zadá práci z oboru restaurování. Většinou se jedná o některý z náročných restaurátorských úkonů, který uchazeči obvykle zabere několik dní. 

 

 

 

 

 

 

zleva: Ivan Švýcarský, Jan B. Špidlen, Karel Vávra, Václav Pikrt, Jan Hus Bursík, Bronislav Bursík, Jan Richter, Jan Sokol, Alexandr Švýcarský