půjčování houslí a violoncell

Všem malým, mladým i dospělým hudebníkům nabízíme možnost zapůjčení kvalitních houslí a violoncell všech velikostí. 

Proč si půjčit housle od nás?

Na dnešní malé hráče jsou kladeny velké nároky. Jejich výkony jsou často obdivuhodné, přitom se však nechávají hrát na špatné, neseřízené housle a violoncella.

Nejhorším nedostatkem těchto nástrojů jsou nesprávné poměry (menzury) základních částí - v jednotlivých manufakturách se používají rozměry různé a při masové výrobě se na nějaký ten milimetr také nehledí. Výsledkem je neustálé přeučování ruky při výměně nástroje za větší.
Dalším nešvarem je též používání ohraných 4/4 strun na malé nástroje. Je to stejné, jako by si houslista o tercii podladil, nebo natáhl violové struny.
Housle a violoncella s výše zmíněnými nedostatky se dnes hojně vyskytují i v depozitářích hudebních škol, bývají navíc ve špatném stavu.

O negativním vlivu takových housliček na rozvoj malého houslisty je zbytečné dlouze hovořit.

Naše malé nástroje

Připravili jsme pro Vás kolekci houslí a violoncell malých velikostí seřízených tak, aby se co nejlépe ovládaly, výborně zněly, a hezky vypadaly.

Jde o poměrně vzácné housle a violoncella německého, francouzského, či italského původu, některé jsou přes 100 let staré. Počet takových nástrojů je pochopitelně omezený. Nelze je nikde ve velkém objednat a nakoupit. Pořízení některých z nich bylo otázkou štěstí, jiné jsme cíleně sháněli.

Každý nástroj byl pak pro potřeby malých hráčů opraven, upraven a vybaven kvalitními součástkami.

Výbava nástroje

Housle a violoncella půjčujeme v pěkném kvalitním pouzdře, se smyčcem, pavoukem u houslí, chráničem podlahy u violoncell, ladičkou a kalafunou. Nástroje jsou vybaveny kvalitními struníky se zabudovanými dolaďovači a výbornými strunami v odpovídající velikosti.

Podmínky zápůjčky

Nástroje se zapůjčují na dobu minimálně 3 měsíců. Při zapůjčení nástroje na jeden rok je půjčovné pro žáky ZUŠ v době letních prázdnin zdarma. Prázdniny jsou ostatně čas odpočinku a nástroje by v té době měly být ve skříni nebo na servisu u houslaře.
Při každém zapůjčení je sepsána zápůjční smlouva s doložkou o hmotné odpovědnosti a spoluúčasti při ztrátě nebo poškození.

Půjčovné od 500,- Kč za měsíc.