znalecký posudek

Znalecké posudky slouží k potvrzení aktuální tržní ceny nástroje. Vydávají se obvykle za účelem koupě a prodeje, pojištění, dědictví, daru apod. Obsahují vyjádření k původu nástroje, jeho popis, stav a hodnotu vzhledem k cenám obdobných nástrojů na světovém trhu.

Znalecké posudky se vždy vydávají pro konkrétní osobu. Vydávají se na originálním hlavičkovém papíře opatřeném razítkem a podpisem.
Znalecký posudek se vystavuje v češtině.
Znalecký posudek Vám vystaví znalec mistr houslař Ivan Švýcarský.

Poplatek za zhotovení znaleckého posudku činí 1500 Kč.

Máte-li zájem o znalecký posudek svého nástroje, kontaktujte nás.